• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Om Profilteam AS

Profilteam as er en av de ledende fasadeentreprenører i Norge og din foretrukne samarbeidspartner innen leveranser av produkter i glass, aluminium og stål. I løpet av de siste årene benyttes stadig oftere stål og glassfasader i nybygg og renovering av eldre bygg. Profilteam as har erfaring fra krevende og spesielle oppdrag, og bidrar gjerne i nye utfordrende prosjekter. Høye kvalitetskrav avgjør valget med å benytte løsninger som baserer seg på Schûco byggesystemer.

Leveransene gjelder alle typer fasader, både utvendige og innvendige løsninger. Løsninger som er levert er representert gjennom kontor- og industribygg, kultur og skolebygg, helsebygg og en rekke andre konstruksjoner.

Virksomheten omfatter prosjektering, produksjon og montasje. Kompetanse innen faget er opparbeidet gjennom mer enn 35 år, og produksjon og leveranser gjennomføres hovedsakelig av egne medarbeidere. God kompetanse innen faget er det beste leveransefortrinn. Kompetansen består av og utvikles gjennom en dyktig stab på ca 75 medarbeidere.

Alle oppdrag er en velkommen utfordring som er til for og løses. Profilteam as ser fram til et godt samarbeid med dere.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse