• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Sikkerhetsavdeling

Sikkerhetsavdelingen er organisert som en egen avdeling i Profilteam, den tar seg av prosjektering og styring av sikkerhetsprosjektene. Avdelingen er lokalisert i Østensjøveien 43 i Oslo.

For dører, vinduer og fasader kan vi tilby alle nivåer av sikkerhet mot innbrudd, skudd og eksplosjon. Vi arbeider etter egne rutiner som sikrer full konfidensialitet for leveranse av sikkerhetsprosjekter.

Sikkerhetsproduktene monteres av vår egen montasjeavdeling, noe som sikrer kvalitet og kontinuitet i hele leveransen

 

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

    Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 22.04.2020. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet