• Slide1
 • Slide2
 • Slide3
 • Slide4

Sikring

Ekstra sikkerhetsbehov i fasader, tak, dører og vinduer løses etter kundens spesifikasjon og beskrivelse. Krav til bruk av sikkerhetsprodukter er økende og Profilteam as leverer i samsvar med gjeldene forskrifter og standarder innenfor sikkerhet.

Spesielle sikkerhetsbehov

Ved spesielle sikkerhetsbehov kan det leveres spesial tilpassede produkter som ivaretar et særlig sikkerhetsbehov. Kontakt oss for mer informasjon dersom dere har et ekstra behov for sikring. Glass, aluminium og stål er egnede produkter for å ivareta sikring av ytre eller indre miljø.

 

Klassifisering av innbruddssikkerhet

 Dører og vinduer er mest utsatt ved innbruddsforsøk.

Schücos aluminiumsvinduer og -dører gir høy grad av sikkerhet allerede i standardutførelsen. Bruk av aluminiumslegeringen AIMgSi 0,5 F22, godt dimensjonerte profilvegger og egne kvalitetsbeslag sørger for dette. I enkelte tilfeller kan det likevel være behov for enda høyere sikkerhet, og det oppnår vi blant annet ved hjelp av egne sikkerhetsbeslag. De fleste av Schücos vindus- og dørsystemer samt fasaden FW 50+ kan leveres med klassifisert innbruddssikkerhet.

Innbruddsmotstand er definert i NS EN 1627 og inndelt i klassene WK1 til WK4 (RC1-RC4).

 • WK1 (RC1): Grunnleggende sikkerhet mot innbruddsforsøk hvor kroppsvekten brukes i form av slag, spark, løfting, riving eller skulderstøt. (bygningsdeler i denne klassen har liten sikkerhet mot avansert verktøy)
 • WK2 (RC2): Sikkerhet mot innbruddsforsøk med enkle verktøy som skrutrekker, tang og kile.
 • WK3 (RC3): Sikkerhet mot innbruddsforsøk med bruk av to skrutrekkere og kubein.
 • WK4 (RC4): Sikkerhet mot innbruddsforsøk med avanserte sage- og slagverktøy som øks, hammer, meisel eller elektrisk bor.

 

 Klassifisering av skuddsikkerhet

 Særlig i næringsbygg finnes det områder som krever skuddsikkerhet.

Med skuddsikre systemer fra Schüco er det mulig å bygge skuddhemmende vinduer, dører og fasader som utseendemessig ikke skiller seg fra standardsystemer. De skuddsikre profilene er utstyrt med ekstra tykke aluminiumsvegger med en spesiallegering. Schücos skuddsikre systemer er testet og sertifisert etter gjeldende standarder.

I henhold til den gjeldende standarden NS EN 1522 blir skuddsikkerheten i vinduer, dører og fasader inndelt i klasser fra FB 2 til FB 6.

I henhold til den gjeldende standarden NS EN 1522 blir skuddsikkerheten i vinduer, dører og fasader inndelt i klasser fra FB 2 til FB 6.

 • FB 2 for kaliber 9 mm luger
 • FB 3 for kaliber .357 magnum
 • FB 4 for kaliber .44 remington
 • FB 5 for kaliber 5,56 x 45
 • FB 6 for kaliber 7,62 x 51

  

Klassifisering av eksplosjonssikkerhet

 Skulle en bombe gå av, vil de eksplosjonssikre systemene bli utsatt for ekstreme forhold.

Eksplosjonshemmende elementer blir testet iht. den gjeldende standarden NS EN 13123 og iht. spesielle amerikanske retningslinjer (GSA).

Eksplosjonsmotstand er delt inn i klassene EPR 1–EPR 4:

 • EPR 1: Tåler 50 kPa, 370 kPa x ms impuls, 20 ms trykkvarighet
 • EPR2: Tåler 100 kPa, 900 kPa x ms impuls, 20 ms trykkvarighet
 • EPR3: Tåler 150 kPa, 1500 kPa x ms impuls, 20 ms trykkvarighet
 • EPR4: Tåler 200 kPa, 2200 kPa x ms impuls, 20 ms trykkvarighet

Testingen foregår utendørs iht. amerikanske retningslinjer (GSA):

 • 25 m avstand, 12,61 psi trykk (87,1 kN/m²) lastvarighet 18,1 ms
 • 15 m avstand, 39,43 psi trykk (272,2 kN/m²) lastvarighet 18,1 ms

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse